A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Afkoppelen ZPC Opslag en Sorteerbedrijf BV
Opdrachtgever

Gemeente Leeuwarderadeel

Aanvang project

Juni 2016

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status project

Opgeleverd

In Stiens wordt het zgn. ZOS gebouw (ZPC Opslag en Sorteerbedrijf BV) afgekoppeld van het gemengde rioleringsstelsel. Het schone water wordt voortaan gescheiden van de vuilwaterafvoer waardoor het milieu minder wordt belast.

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd in de volgorde:
– fase 1: tracé oude spoorbaan
– fase 2: noordzijde
– fase 3: zuidzijde