A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Afkoppelen Lemsterpad te Lemmer
Opdrachtgever

Gemeente De Fryske Marren

Aanvang project

Augustus 2015

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status project

Opgeleverd

In opdracht van gemeente De Fryske Marren wordt de riolering aan het Lemsterpad in Lemmer afgekoppeld. Er komt hier een gescheiden rioleringsstelsel voor in de plaats waardoor de afvoer van het hemelwater en vuil water gescheiden plaats vindt.