A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Afkoppelen diverse straten te Creil
Opdrachtgever

Gemeente Noordoostpolder

Aanvang project

2 juli 2018

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status project

Opgeleverd

In opdracht van gemeente Noordoostpolder gaan wij in Creil een gescheiden rioolstelsel aanleggen. Het regenwater loopt dan rechtstreeks naar het oppervlaktewater. Hiermee wordt voorkomen dat veel schoon regenwater onnodig wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

Het gaat om de straten Vuurpad, De Meute, Toernooilaan, Graaf Florislaan, Jachthondenstraat en Iglo Tademastraat.  Ook worden de daken van de scholen De Regenboog, de Jan Roothaanschool en de Toernooihal afgekoppeld.

Het extra riool voert het regenwater af naar het oppervlaktewater. Alle straat- en trottoirkolken worden aangesloten op het nieuwe gescheiden rioolstelsel. Daarnaast wil de gemeente de regenpijpen aan de voorkant van de woningen afkoppelen en aansluiten op het regenwaterriool.