A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Aanleg parkeerterrein It Soal Workum
Opdrachtgever

Gemeete Súdwest Fryslan

Aanvang Project

Eind januari 2022

Contactpersoon

Dhr. A. (Appie) Faber en S. (Sander) van der Veen

Status project

Opgeleverd