A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Over ons

Aannemersbedrijf A. Faber B.V. is een dynamisch bedrijf, geprofessionaliseerd in grond-, water- en wegenbouw en richt zich op alle activiteiten binnen deze werkgebieden. Wij maken werk verspreid over geheel Noord-Nederland: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Noordoostpolder en Noord Holland.

De ruime kennis en ervaring maken Aannemersbedrijf A. Faber B.V. de aangewezen partij voor al uw werk in grond-, water- en wegenbouw. Onze sterke punten zijn de korte organisatiestructuur van aquisitie tot de uitvoering maar ook het directe contact met onze opdrachtgevers.  Uw project is in goede handen, van voorbereiding tot uitvoering en nazorg.

Onze opdrachtgevers variëren van particulieren, bouwbedrijven en projectontwikkelaars tot overheidsinstellingen. Er wordt voornamelijk gewerkt met onze eigen vaste werknemers en enkele vaste, vertrouwde onderaannemers.

Kwaliteit, efficiëntie, flexibiliteit en innovatie zijn slechts enkele kenmerken die van toepassing zijn op ons bedrijf.
Wij zijn ISO 9001, VCA**, BRL 7000 en CO2 prestatieladder niveau 5 gecertificeerd.

Historie

In april 1953 richtte de heer A. Faber een loonbedrijf op aan de Beuckenswijkstraat 60 in Sondel. Het bedrijf, met 3 vaste medewerkers en 6 seizoen medewerkers, voerde uiteenlopende landbouwwerkzaamheden uit. De eerste hydraulische graafmachine, een Ymbo Y70, werd in 1965 aangeschaft om de werkzaamheden efficiënter te kunnen verrichten. Dit was de eerste stap in de richting van grondwerken.

In het jaar 1970 is de heer Faber met het loonwerk gestopt. Al het materieel werd verkocht om plaats te maken voor een aantal kranen. De werkzaamheden richtten zich nu meer op grond- en rioleringswerkzaamheden met toen 5 vaste medewerkers en zo’n 35 seizoen medewerkers. Om de opdrachtgevers meer van dienst te kunnen zijn, is het vakgebied later uitgebreid met weg- en waterbouw.

Eind jaren tachtig heeft Sietze Faber langzamerhand het bedrijf van zijn ouders overgenomen. Het werkgebied werd groter en uitgebreider en vanuit logistiek oogpunt is er in Bolsward aan De Marne een kantoor met opslagruimte gebouwd.

historie     historie1

Beleid kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu

Kwaliteit

Aannemersbedrijf A. Faber B.V. streeft een kwaliteitsniveau na die passend is bij de vraag van de opdrachtgever. Ons kwaliteitssysteem beantwoordt volledig de gevraagde certificaatnormen. Wij willen projecten afleveren die voldoen aan alle kwaliteitseisen van de klant en realiseren dit in een omgeving waarbij aandacht is voor veiligheid, omgeving en het milieu.
Dit blijkt mede uit de behaalde trede op de CO2-Prestatieladder niveau 5. Onze vestigingen zijn voorzien van zonnepanelen en in de vestiging Sondel is een warmtepomp geinstalleerd die werkt op aardwarmte! Onze vestigingen zijn daarmee energieneutraal.

Kortom aandacht voor kwaliteit, veiligheid en milieu!

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om ons veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het VCA-certificaat is het bewijs dat de houder van het certificaat de werkzaamheden uitvoert met veilige middelen en op een veilige manier.

Milieu

Aannemersbedrijf A. Faber B.V. wil de milieurisico’s die verbonden zijn aan haar activiteiten, continu evalueren en maatregelen ter beheersing van deze risico’s opstellen, opvolgen en bijsturen. De directie wil alle medewerkers motiveren om op een milieubewuste manier te werken.  Hierbij worden de van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving en andere opgelegde eisen nageleefd.

Door jaarlijkse interne audits en een systeemevaluatie uit te voeren, controleren wij of het KVGM-systeem nog goed functioneert en daar waar mogelijk kan worden verbeterd. Jaarlijks worden wij door een gecertificeerde instantie gecontroleerd op het voldoen aan de gestelde normen conform ISO 9001, VCA**, BRL 7000 en CO2-prestatieladder niveau 5.