A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Over ons

Aannemersbedrijf A. Faber B.V. is een dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in grond-, water- en wegenbouw. Wij richten ons op alle activiteiten binnen deze werkgebieden, verspreid over geheel Noord-Nederland.

Door onze platte organisatiestructuur, korte communicatielijnen en de kennis en ervaring die wij in huis hebben zijn wij de aangewezen partij voor elk project! Dit uit zich onder andere door een vast aanspreekpunt voor u gedurende het gehele project, van uitvoering tot nazorg.

Onze opdrachtgevers variëren van overheidsinstanties, projectontwikkelaars en (bouw)aannemers tot bedrijven en particulieren. Er wordt voornamelijk gewerkt met onze eigen 28 vaste werknemers en enkele vaste, vertrouwde onderaannemers.

Door onze certificeringen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu zijn wij breed inzetbaar. Wij zijn ISO 9001, VCA**, BRL 7000 en CO2 prestatieladder niveau 5 gecertificeerd.

   

Historie

In april 1953 richtte de heer A. Faber een loonbedrijf op aan de Beuckenswijkstraat 60 in Sondel. Het bedrijf, met 3 vaste medewerkers en 6 seizoen medewerkers, voerde uiteenlopende landbouwwerkzaamheden uit. De eerste hydraulische graafmachine, een Ymbo Y70, werd in 1965 aangeschaft om de werkzaamheden efficiënter te kunnen verrichten. Dit was de eerste stap in de richting van grondwerken.

In het jaar 1970 is de heer Faber met het loonwerk gestopt. Al het materieel werd verkocht om plaats te maken voor een aantal kranen. De werkzaamheden richtten zich nu meer op grond- en rioleringswerkzaamheden met toen 5 vaste medewerkers en zo’n 35 seizoen medewerkers. Om de opdrachtgevers meer van dienst te kunnen zijn, is het vakgebied later uitgebreid met weg- en waterbouw.

Eind jaren tachtig heeft Sietze Faber langzamerhand het bedrijf van zijn ouders overgenomen. Het werkgebied werd groter en uitgebreider en vanuit logistiek oogpunt is er in Bolsward aan De Marne een kantoor met opslagruimte gebouwd. Inmiddels is daar een vestiging in Emmen aan toegevoegd.

historie     historie1

Beleid kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu

Kwaliteit

Aannemersbedrijf A. Faber B.V. streeft een kwaliteitsniveau na die passend is bij de vraag van de opdrachtgever. Ons kwaliteitssysteem beantwoordt volledig aan de norm NEN-EN-ISO 9001;2015. Wij willen onze bedrijfsdoelstellingen, namelijk het afleveren van projecten die voldoen aan de vereisten van de klant op het gebied van prijs, levertijd en kwaliteit, realiseren in een omgeving waarbij er aandacht is voor veiligheid en voor het milieu.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om ons veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het VCA-certificaat is het bewijs dat de houder van het certificaat de werkzaamheden uitvoert met veilige middelen en op een veilige manier.

Milieu

Aannemersbedrijf A. Faber B.V. wil de milieurisico’s die verbonden zijn aan haar activiteiten, continu evalueren en maatregelen ter beheersing van deze risico’s opstellen en deze opvolgen en bijsturen. De directie wil alle medewerkers motiveren om op een milieubewuste manier te werken.  Hierbij worden de van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving en andere opgelegde eisen nageleefd.

Door jaarlijkse interne audits en een systeemevaluatie uit te voeren, controleren wij of het KVGM-systeem nog goed functioneert en daar waar mogelijk kan worden verbeterd. Jaarlijks worden wij door een gecertificeerde instantie gecontroleerd op het voldoen aan de gestelde normen conform ISO 9001, VCA**, BRL 7000 en CO2-prestatieladder.