A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Goed op weg!

Goed op weg!

Met de aanschaf van deze drie volledig elektrische Renault Zoë’s hebben we weer een goede stap in de transitie naar een duurzaam wagenpark gemaakt.

Door steeds meer elektrisch en hybride te gaan rijden (en in de toekomst werken) hopen we de CO2 footprint van ons bedrijf steeds verder te reduceren.
Meer weten over de CO2 van A. Faber B.V.? Bekijk dan de pagina CO2 Prestatieladder