A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
<br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/home/customer/www/afaber.nl/public_html/wp-content/themes/afaber/header.php</b> on line <b>185</b><br />
h
Disclaimer

Aannemersbedrijf A. Faber B.V. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen A. Faber, verleent u hierbij toegang tot www.afaber.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. A. Faber behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
A. Faber spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan A. Faber nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij A. Faber. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van A. Faber, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd