A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Wegenbouw

Wegenbouw is één van de onderdelen van de civiele techniek. Het aanleggen, herinrichten en reconstrueren van straten, wegen (fiets) paden, parkeerterrein, industrieterreinen etcetera behoort tot dit onderdeel.

De grond- en wegsoort bepaalt de noodzakelijke funderingsmaterialen, bovenbouw en oppervlaktebehandeling.

Door de jarenlange ervaring van onze medewerkers beschikken wij over zeer ruime kennis en kunnen wij u gedegen adviseren over het toe te passen materiaal en materieel.