A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Waterbouw

Bij het onderdeel waterbouw kan onder andere gedacht worden aan het vervangen/aanleggen van steigers, beschoeiingen, damwanden, het aanleggen en/of uitdiepen van waterpartijen, het aanbrengen van kunstwerken over bijv. waterpartijen etc. Alle civieltechnische werkzaamheden met een directe link naar water.