A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Transparantie invalshoek C

In het communicatieplan beschrijven wij de wijze waarop A. Faber B.V. haar ambities en maatregelen op het gebied van CO2 reductie zowel intern als extern kenbaar maakt. Uitgangspunt daarbij is de CO2 footprint. De communicatie is niet eenmalig maar structureel van aard. De CO2 communicatie draagt bij aan bewustwording (kennis), veranderingsbereidheid (houding) en vermindering (gedrag). Daarnaast zorgt communicatie voor inzicht voor alle stakeholders.

Communicatieplan

Twee maal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief met hierin informatie over het energiebeleid, reductiedoelstellingen, energiegebruik, behaalde besparingen in CO2 uitstoot en vervolgactiviteiten.