A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Reductie invalshoek B

Onderdeel van het energie auditplan is het energie management actieplan. Hierin zijn onze concrete CO2-reductiemaatregelen en reductiedoelstellingen beschreven. In 2019 is de doelstelling gezet op 2% per omzet ton CO2 reductie in 2023 ten behoeve van de CO2  prestaieladder (scope 1 en 2) en 0,5 procent CO2 reductie in totaal. De voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt regelmatig geanalyseerd in de periodieke voortgangsrapportage en zowel intern als extern gecommuniceerd. Om te borgen dat de doelstelling gehaald wordt, stellen wij jaarlijks een Energie management actieplan op.

Energie audit verslag 2022 / energie management actieplan 2023

Energie audit verslag 2021 / energie management actieplan 2022

Energie audit verslag 2020 / energie management actieplan 2021

Energie audit verslag 2019 / energie management actieplan 2020

Energie audit verslag 2018 / energie management actieplan 2019

Energie audit verslag 2017 / energie management actieplan 2018