A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
h
Project met CO2 gunningsvoordeel

Lopende projecten Co2 gunningsvoordeel:

Geen

Afgeronde projecten met CO2 gunningsvoordeel:
Woonrijp maken Jan Wiegersstraat Ten Boer

Woonrijp maken Ebbingekwartier Groningen

Herinrichting De Vlecke Gorredijk

Heringrichting De Markt in Drachten