A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
h
Project met CO2 gunningsvoordeel

Lopende projecten met CO2 gunningsvoordeel:
Herinrichting De Vlecke Gorredijk

 

Afgeronde projecten met CO2 gunningsvoordeel:
Heringrichting De Markt in Drachten