A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Participatie invalshoek D

Aan de doelstellingen om de CO2 uitstoot te verminderen zijn CO2 initiatieven gekoppeld. Wij willen personeel, opdrachtgevers en leveranciers betrekken bij de reductie van de CO2 uitstoot.
Wij richten ons op de initiatieven het nieuwe rijden en banden op spanning. Door bewuster te rijden en te zorgen dat de bandenspanning juist is, rijdt de auto zuiniger en stoot daarmee minder Co2 uit. Daarnaast zijn wij deelnemer aan het initiatief Samen slim besparen van KAM adviseur Nederland en volgen wij de platformen Klimaatcoalitie en de Duurzame Leverancier voor meer informatie en ideeën.