A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Inzicht invalshoek A

Om tot CO2 reductie te komen binnen onze organisatie is het noodzakelijk om te weten hoeveel CO2 uitstoot er gerealiseerd wordt. In 2015 hebben wij het certificaat CO2 prestatieladder niveau 3 behaald met als referentiejaar 2014. Er is een doelstelling geformuleerd om 7% per euro omzet ton CO2 reductie te realiseren in 2019 ten opzichte van het referentiejaar 2014.

Overzicht scope 1 en 2 2015 tot en met 2018
In dit overzicht is te zien dat wij de doelstelling in 2018 hebben behaald. Er is op dit moment ten opzicht van het referentiejaar 2014 37,6% CO2 reductie behaald per euro omzet.

CO2 footprint 2017
CO2 footprint 1e half jaar 2018
CO2 footprint 2018

In verband met het behalen van niveau 5 is er een nieuwe footprint voor 2018 berekend.
CO2 footprint 2018 scope 1, 2 en 3
CO2 footprint 1e half jaar 2019
CO2 footprint 2019

Analyse scope 3 emissies

Ketenanalyse en initiatief transport bestratingsmaterialen

CO2 footprint 1e half jaar 2020
CO2 footprint 2020