A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Inzicht invalshoek A

Om tot CO2 reductie te komen binnen onze organisatie is het noodzakelijk om te weten hoeveel CO2 uitstoot er gerealiseerd wordt. In 2019 hebben wij CO2 prestatieladder niveau 5 bereikt met als referenitejaar 2019. Voor 2023 streven wij naar 2% per euro omzet ton CO2 reductie.

CO2 footprint 1e half jaar 2023

CO2 footprint 2022
CO2 footprint 1e half jaar 2022

Ketenanalyse externe inhuur (groot) materieel

CO2 footprint 2021
CO2 footprint 1e half jaar 2021

Ketenanalyse bestratingsmaterialen 2020

CO2 footprint 2020
CO2 footprint 1e half jaar 2020

Ketenanalyse en initiatief transport bestratingsmaterialen

Analyse scope 3 emissies

CO2 footprint 2019
CO2 footprint 1e half jaar 2019

In verband met het behalen van niveau 5 is er een nieuwe footprint voor 2018 berekend.
CO2 footprint 2018 scope 1, 2 en 3

CO2 footprint 2018
CO2 footprint 1e half jaar 2018
CO2 footprint 2017

Overzicht scope 1 en 2 2015 tot en met 2018
In dit overzicht is te zien dat wij de doelstelling in 2018 hebben behaald. Er is op dit moment ten opzicht van het referentiejaar 2014 37,6% CO2 reductie behaald per euro omzet.