A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder stimuleert om ons eigen energieverbruik en CO2 uitstoot te kennen én te verminderen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en materieel en het gebruik van duurzame energie. Het doel van de ladder is dan ook om je eigen CO2 uitstoot en die van onze leveranciers te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om die uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering terug te dringen.

De directie formuleert doelstellingen die passen bij het ambitieniveau van de organisatie en legt dit vast in een beleidsverklaring. Deze doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig wordt bijgestuurd of worden nieuwe doelstellingen vastgesteld. Voor 2019 was de doelstelling het behalen van niveau 5 op de CO2 Prestatieladder. Dit is behaald de komende jaren werken wij aan een reductie ten opzichte van dat jaar.

Aangenomen project(en) met CO2 gunningsvoordeel

Meer informatie over de CO2 Prestatieladder is te vinden op de website van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) www.skao.nl

Bekijk ons CO2 prestatieladder niveau 5 certificering hier.