A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Grondwerk

Grondwerk vormt veelal de basis van projecten. Wegen- en waterbouwkundige werken zijn vaak onlosmakelijk verbonden met grondwerk.

Bij grondwerk kan gedacht worden aan werkzaamheden als bijvoorbeeld:

  • Rioleringswerkzaamheden;
  • Persleidingen met bijbehorende gestuurde boringen;
  • Aanleggen van duikers;
  • Het(uit)graven van een haven, sloot of andere waterpartij;
  • Het uitgraven van een (parkeer)terrein ten behoeve van uitbreiding;
  • Het bouw- en/of woonrijp maken van terreinen ten behoeve van nieuwbouw van zowel woningen als bedrijfspanden;
  • Grondwerk om o.a. rioleringswerk uit te kunnen voeren;
  • Het ontgraven van terreinen om de kwaliteit van de bodem te verbeteren door het aanbrengen van nieuwe grond.

Het uitvoeren van (water)bodemsaneringen kan ook onder het kopje grondwerk geschaard worden. Deze saneringen voeren wij uit onder ons certificaat BRL 7000 protocol 7001.