A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Nieuw materieel

Nieuw materieel

De laatste aanvulling op het matrieel bij A. Faber B.V. is de nieuwe aanwinst de CAT M314 stage V mobiele kraan. Hier zien we de kraan in actie op de Pieter Jelles Troelstrastraat te Harlingen. In opdracht van de Gemeente Harlingen is hier een rioolreconstructie uitgevoerd en wordt nieuwe bestrating en beplanting aangelegd.